Hjem Klubben Newfoundlandsbladet

Sponsor

Fra billedgalleriet

5.jpg

Besøkende

Vi har 12 gjester her nå

Besøk oss på Facebook!

Nå kan du besøke Norsk Newfoundlandshundklubb på Facebook!Adressen vår er:
https://www.facebook.com/
norsknewfoundlandshundklubb
Newfoundlandsbladet PDF Skriv ut E-post
 
Newfoundlandsbladet er medlemsblad for Norsk Newfoundlandshundklubb.
Bladet kommer ut fire ganger årlig.
Opplaget er ca 550.

Medlemskontingenten er 450,- for hovedmedlemmer og kr. 100,- for familiemedlemmer.

Manusfrist for de neste nummerene:

Nr 1      20. januar      (utkommer ca 1. mars)
Nr 2      1. mai            (utkommer ca 5. juni)
Nr 3      15. august       (utkommer ca 15. september)
Nr 4      1. november  (utkommer ca 5. desember)


Annonsepriser:
1/1 side inkl. foto kr. 500,-
1/2 side inkl. foto kr. 350,-
1/4 side inkl. foto kr. 150,-

Medlemmer av NNK oppnår 50% rabatt på disse prisene (prisene gjelder ikke kommersielle annonser) På annonser som ikke er ferdig oppsatt kommer et tillegg på kr. 50,-

Logoannonser pr. år kr. 300,-

Komersielle annonser etter avtale.

Innlegg og annonser sendes til redaktørens epost. Ønsket format er pdf eller doc/docx/rtf.

Innholdet i medlemsbladet står de respektive forfattere/annonsører for og er ikke nødvendigvis sammenfallende med redaksjonens eller klubbens syn. Vi tar forbehold om skrive- eller trykkfeil.

Trykkeri: Grenland Reklame AS, Skien