Mestvinnerliste-tabell Skriv ut
Fra 01.01.2013 er det endring for utregning av mestvinnerliste eksteriĆør. Poengfordelingen mellom de ulike plasseringene er det samme, men avstanden mellom uplassert og 4. beste er redusert. Den nye tabellen ligger her.