NNK styringsvedtak fra årsmøte Skriv ut

Årsmøtet i NNK vedtok følgende styringsvedtak lørdag 10.05.2014:
Årsmøtet har tillit til Styrets vurdering i forhold til innkomne saker som ligger under Styrets arbeidsoppgaver jf lovens §4-3