Page 7 - Norsk Newfoundlandshundklubb - Medlemsblad
P. 7

Som fungerende leder ønsker jeg å samle      Ønsker dere alle sammen en flott vår og en

      nuffenorge, være med på å legge til rette     deilig sommer, og håper å se mange av

      for arrangementer og sammenkomster         dere i løpet av våren og sommeren. Kos

      rundt om i landet og å gjøre            dere med denne utgaven av
      newfoundlandshunden synlig rundt om.        medlemsbladet.

      For at vi skal få til dette, trengs innspill og
                                Sommerlig hilsen fra
      hjelp fra dere. Vi trenger også kontaktledd.

      Flere steder har avdelinger eller
      kontaktledd, men det mangler fortsatt noen

      steder. Ta kontakt på styret@newf.no hvis

      du er en ildsjel som ønsker å bidra.


      Jeg ønsker medlemmene skal høres og skal

      få mulighet til å bidra til å forme klubben.

      Ros mottas med stor takk, ris mottas også
      (men ikke med like stor takk, ha-ha.


       Alle ønsker kan ikke følges, men vi lover

      at alle ønsker og innspill skal vurderes i

      styret.


      Jeg er stolt og ydmyk over å få lov til å

      være fungerende leder i Norsk
                                Anica
      Newfoundlandshundklubb og har en flott
      gjeng i styret å samarbeide med. Og mange     Leder

      flotte medlemmer rundt omkring som

      bidrar til både hyggelige arrangementer,

      sammenkomster, telefoner og e-poster. La
      oss fortsette slik.
                              !7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12