Page 8 - Norsk Newfoundlandshundklubb - Medlemsblad
P. 8

Sommerhilsen fra redaktøren
      Hei hei alle sammen!                vår, noen ganger vil jeg spare litt på det, men

                                jeg vil gjerne ha det enten inni bladet eller på

      Først og fremst, takk for tilliten til å lage   forside/bakside, om det så er i neste blad, eller
      medlemsbladet vårt.                om det blir spart til en spesiell anledning. Send

      Jeg skal gjøre så godt jeg kan for å fremstille  også gjerne inn bilder til kalender, det er greit å

      bladet vårt på best mulig måte, men da trenger   starte allerede nå, vi vil jo ha bilder til å

      jeg også noe å rutte med, derfor ber jeg deg    matche alle årstider.

      kjære leser og medlem, send meg tekster og
      bilder så jeg har noe å jobbe med, så vi får fylt  Noen har sikkert lagt merke til at redaktøren

      bladet vårt. Jeg ønsker meg gode bilder som    har tatt seg friheten til å plastre sin egen hund

      har god oppløsning, i egen fil, ikke i word    på førstesiden, det er gjort med viten og vilje,

      dokumenter, koselige tekster som handler om    bare som en liten introduksjon av oss som et

      denne fine rasen og gjerne «Rapporter» fra     team, hun leser nemlig korrektur for meg :P
      turer dere har vært på, sommerferier/ferier med  Også gjør hun seg nå veldig godt som

      hundene, utstilling/lydighet/vann og andre     forsidepike, gjør hun ikke? Dette er selvsagt

      resultater er også velkommne, eller bare en    ikke noe som vil bli gjort til vanlig, deres flotte

      livsoppdatering. Det er også helt i orden å    bilder skal få pryde bladene herfra og ut :)

      sende inn en siste hilsen dersom du har mistet
      en bestevenn. Gi meg gjerne føringer dersom    Men for de som ikke kjenner meg fra før så

      du vil ha spesielle bilder på spesielle steder i  kommer nå en liten introduksjon.

      teksten. Ønsker du litt hjelp med teksten, skriv  Jeg heter Henriette og er 23 år gammel, jeg er

      det i mailen så tar jeg kontakt. Et godt blad   født og oppvokst med Newfoundlandshund.
      avhenger like mye av medlemmene som av       Året jeg fylte 18 fikk jeg endelig min egen

      redaksjonen.                    nuffe, ei hvit/sort tispe jeg valgte å kalle

                                Ebenaki`s Cadillac Dream, eller Tussi som hun

      Vi trenger også bilder for å piffe opp litt    går under til daglig. Hun er fra mammas
      utenom tekster, så tar du et fint bilde du føler  oppdrett så derfor har jeg hatt henne fra

      fortjener litt ekstra oppmerksomhet, send det   sekundet hun ble født. Tussi og jeg gjør mye

      inn til red@newf.no så lagrer jeg det i skyen
                              !8
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13